Ergoterapeutene Sørøst

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Sørøst har kortnavnet Ergoterapeutene Sørøst og består av medlemmer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg i mars, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost sorost@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv Arbeidssted
Ingvill S.  Drevland Leder Oslo kommune
Live Øverlier Nestleder Bærum sykehus
Ine Cecilie Ulven Styremedlem Oslo kommune
Tine Lauritzen Kaland Styremedlem Bydel vestre Aker
Fredrik Imislund Styremedlem Sunnaas sykehus HF
Christina Foss Styremedlem Bydel Grünerløkka
Siv Iren Gjermstad Regionens forbundsstyremedlem Oslo kommune
Marit Wattengård Styremedlem Skedsmo kommune
Mona Strand Styremedlem Eidsvoll kommune
Guro E. Lilleås Styremedlem Oslo kommune
Camilla W. Nyberg Varamedlem

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver