Ergoterapeutene Sør

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Sør har kortnavnet Ergoterapeutene Sør og består av medlemmer fra fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost sor@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv Mobiltelefon Epostadresse
Kathrine  Færestrand Leder 40214098 kf@ergoterapeutene.org
Kari Bergheim Styremedlem 90789443 kbe@ergoterapeutene.org
Tonje Hansen  Guldhav Styremedlem 91 13 33 48 thg@ergoterapeutene.org
Margrethe  Øyslebø Styremedlem 97020680 moy@ergoterapeutene.org
Solvor Dypedal  Johansen Styremedlem 95477741 sdj@ergoterapeutene.org

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver