Ergoterapeutene Midt

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Midt har kortnavnet Ergoterapeutene Midt og består av medlemmer fra fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost midt@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv E-post Mobiltelefon
Karina Westrum Grøvdal Leder kwg@ergoterapeutene.org 48037268
Lilly  Nerenget Styremedlem ln@ergoterapeutene.org 90145086
Mariette Elise Gjerde Styremedlem mg@ergoterapeutene.org 90987109
Mona Ødegård Styremedlem mod@ergoterapeutene.org 92442800
Kenneth Pettersen Styremedlem kpe@ergoterapeutene.org 93281986
Kirsti Fossland Brørs Styremedlem kfb@ergoterapeutene.org 91737471
Hilde Iren Høgden Styremedlem hih@ergoterapeutene.org 94898882
Reidun Beate Tystad Styremedlem reidun.beate.tystad@helse-mr.no 95051335
Malin Eerola Styremedlem mee@ergoterapeutene.org 45127434
Camilla Renå Styremedlem ctk@ergoterapeutene.org 92261732

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver