Laster Kurskalender
Fagkurs Ergoterapeutene

Praktisk kjørevurdering og P-Drive

Kurset gir ergoterapeuter kompetanse i praktiske kjørevurderinger og opplæring i bruk av Performance Analysis of Driving Ability (P-Drive).
Hvor og når
Dato
1 oktober, 2019 - 3 oktober, 2019
Sted
Oslo
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
3 september, 2019

Kurset starter tirsdag 1. oktober kl. 13.00 og avslutter torsdag 3. oktober kl. 15.30.

Praktisk kjøretest P-Drive er et undersøkelses og vurderingsredskap som brukes ved observasjon av kjøreferdigheter. P-Driver er forsket på og funnet valid og reliabelt i forhold til personer med slag, demens og mild kognitiv funksjonsnedsettelse.

Forelesere: Ann-Helen Patomella, PhD, Sektionen för Arbetsterapi, Karolinska Institutet og Helena Selander Fil. Dr., Leg Arbetsterapeut, Statens Väg & Transportforskningsinstitut som henholdsvis har utviklet instrumentet og forsket på det.

Kurset kvalifiserer ergoterapeuter til å benytte P-drive ved førerkortvurderinger og er meritterende med 22 timer ergoterapispesifikt kurs.  

Kursdeltakerne kan i etterkant av kurset kalibreres. Ved dokumentert kalibrering godkjennes ytterligere 35 timer. 

Pris medlemmer kr. 3 000,-, tillitsvalgte kr. 1 500,- og ikkemedlemmer kr. 6 000,-. 

Medlemmer i Sveriges Arbetsterapeuter og Ergoterapeutforeningen Danmark vil få medlemspris, medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund vil bli prioritert.