Laster Kurskalender
Fagkurs Ergoterapeutene

Deltakelse og mestring for eldre

Digitalt kurs for ergoterapeuter
Hvor og når
Dato
25 oktober, 2019
Sted
Hjemme, på jobben, eller et annet sted
Arrangør
Ergoterapeutene
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
25 oktober, 2019

Kvalitetsreformen Leve hele livet har som mål at de eldre i større grad skal mestre eget liv.

Ergoterapeutene utvikler nå kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å skolere og motivere ergoterapeuter til å ta i bruk dette mulighetsrommet.

Vi sliter alle med de samme spørsmålene: Hvordan skal vi spre ergoterapeuters kompetanse? Hva kjennetegner vår kartlegging og våre tiltak? Hvordan forklarer vi aktivitetsanalyse, aktivitet og deltakelse, mestring av hverdagslivet, sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelser og alle andre kjennetegn ved ergoterapi, så andre forstår at vi kan mer enn tekniske hjelpemidler? 

Dette er spørsmål som nettkurset skal hjelpe deg å gi svar på.

Modul 1: Deltakelse og mestring for eldre – ergoterapeuters kjernekompetanse legges ut 15. september.

Deltakerne vil blir delt inn i grupper. En kontaktperson får i oppgave å finne tid og sted for første møte. Det er opp til nettverksgruppen å finne tid mellom 15. september og 1. november, da modul 2 legges ut.

Kurset har som mål at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med å legge tilrette for deltakelse og mestring for eldre i sitt arbeid med kvalitetsreformen Leve hele livet.   

Kurset skal gi faglig påfyll gjennom 

  • obligatorisk litteratur som forarbeid 
  • videoforelesninger lagt ut på nett
  • refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses individuelt og i fysiske eller digitale nettverksgrupper.  

Vi håper og tror at dette kurset vil gi trygghet på egen kompetanse og evne til å kommunisere denne gjennom trening i nettverksgruppe.

Lenke til nettkurs

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner hver modul av kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist. Godkjenningen krever dokumentert deltakelse på nettverksmøte tilknyttet hver modul. De som gjennomfører alle 5 moduler vil får dette godkjent som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 30 timer til ergoterapispesialist.

Kurset er gratis.