Medlemstall

Ergoterapeutene organiserer ergoterapeuter og ergoterapistudenter. Vi er det naturlige valget for ergoterapeuter, og 2/3 av landets ergoterapeuter er medlemmer hos oss

Medlemsutvikling 2007 til 2018

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Medlemstall 1. januar i de ulike årene.

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister.
 200720082009201020112012201320142015201620172018
Medlemmer totalt306532113287342235233591358237563885398340594075
Yrkesaktive235925062535261726532696276627392868398329993045
Studenter499469425448435480420548549570567493
Pensjonister2933384555708598116147161173
Andre ikke-yrkesaktive178203259312364345311371331346313337

Tariffområder og medlemmer

 200720082009201020112012201320142015201620172018
Yrkesaktive totalt235925062535261726532696276627392868292029993045
Staten151150158172191175187184189185196190
Oslo kommune176193216206189197207190193189203223
KS-området105911401160119912421271134313971497152515961653
Spekter708723717736731736737696694682703670
Virke176153153161153162152145141152139134
Andre private8198129134148150127120154142156147
Selvstendig næringsdrivende81314181613131212121414