Ergoterapistudentene, landsstyret

Ergoterapistudentene

Ergoterapistudentene er norske ergoterapistudenters interesseorganisasjon, og skal fremme ergoterapistudentenes faglige og økonomiske interesser, samt styrke og utvikle samhold mellom studentene.

Se også

Ergoterapistudentene er norske ergoterapeutstudenters interesseorganisasjon. Medlemmene er også studentmedlemmer i Ergoterapeutene – landets eneste fagforbund for ergoterapeuter.

Som medlem i Ergoterapistudentene er du med på å øke kvaliteten på studiet og studiesituasjonen din. Du vil dermed møte arbeidslivet med en så tidsriktig kompetanse som mulig.

Som medlem i Ergoterapeutene er du med på å utvikle faget og yrket, som du skal leve med i mange år fremover. Organisasjonen byr på kompetanse og nettverk som du vil ha nytte av som både student og yrkesaktiv.