Ergoterapistudentene Bergen

Ergoterapistudentene Bergen ledes av et styre som velges for et år av gangen på årsmøtet i lokallaget. Ta kontakt med styret om du har forslag som kan bedre studiehverdagen din.
Styret representerer også lokallaget i Ergoterapistudentenes landsstyre.

KontaktVervE-postMobiltelefon
Kari Aase MælandLederkari.maeland@outlook.com46855986
Oda BakkeNestlederleder@ergoterapistudentene.no40603131
Amalie NessRegionstyrekontaktamalieness@hotmail.no99318632
Andreas TrædalStyremedlem580613@stud.hvl.no93412220
Birgit SkinnemoenStyremedlembirgit.skinnemoen@gmail.com41360235
Guro FlekkeStyremedlemgullo_flekk@hotmail.com91125032
Tina HauglandStyremedlemTina.g.haugland@gmail.com93446137
Kari Løbø AlfarnesStyremedlemkarilalfarnes@gmail.com93487312
Kristina RyeStyremedlemkristina.rye@hotmail.com45472565
Mathilde LausundStyremedlemMathilde.lausund@hotmail.com98819854
Siren SelvikStyremedlemsirenselvik@gmail.com92446699