bestefar-ungdom2805

Vår posisjon – Dette mener Ergoterapeutene

Ergoterapeutene har utviklet ulike posisjonsdokument de siste årene.  Dokumentene synliggjør hvordan ergoterapeuters kompetanse bidrar til å møte utfordringer i samfunnet.

Dokumentene kan fritt benyttes av medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker det, og gir en mulighet for at vi sammen formidler et felles budskap og historie.

Du velger selv i hvilken grad du vil referere til selve dokumentet. Dokumentene er utarbeidet og vedtatt av forbundets sentrale organer.