Statsbudsjettene

Her finner du informasjon og nyheter knyttet til statsbudsjettet for 2018. Dette arbeidet startet opp i 2016 og fortsetter i store deler av 2017. Yrkesutøvelsen til ergoterapeuter er på mange områder styrt av beslutninger som fattes i forbindelse med statsbudsjettet.

Målet for forbundet er at vår visjon om aktivitet og deltakelse for alle skal være enda tydeligere i statsbudsjettet for 2018.

Statsubudsjettene for tidligere år

Unio krever fortsatt 500 millioner til habilitering og rehabilitering

I sitt innspill til regjeringen i forkant av 2018-budsjettet fastholder Unio sitt krav om 500 millioner til styrking av opptra... Les mer...

Unio er åpen for å vurdere øremerkede tilskudd for ergoterapeuter i neste års statsbudsjett

Unio er åpen for å vurdere øremerkede løsninger for å sikre bedre tjenestetilbud til eldre. Blant annet gjennom økte ergoterap... Les mer...