Lederartikler 2006 til 2010

Dette er er lederartiklene for perioden 2006 til 2010. Dersom du ønsker å lese noen av dem kan du ta kontakt med forbundet på epost.

2010  
Desember 2010 To nye lover og en helseplan
Forbundsleder Mette Kolsrud om bred høringsprosesser  
Oktober  2010   Landsmøtet - Aktivitet og deltakelse  for alle
Forbundsleder Mette Kolsrud om det forestående landsmøtet  
August  2010   Ergoterapeuters samfunnsansvar
Forbundsleder Mette Kolsrud om ergoterapeutenes kompetanse og samfunnets  behov  
Juni  2010   Streik og resultat
Forbundsleder Mette Kolsrud om vårens tariffoppgjør  
April  2010 Lønnsoppgjøret 2010 - et likelønnsoppgjør
Forbundsleder Mette Kolsrud om lønnsoppgjøret  
Februar  2010   Ta videreutdanning!
Forbundsleder Mette Kolsrud om behov for etterutdanning  
2009    
November 2009   Hjelpemidler - ikke bare ting, men  tiltak
Forbundsleder Mette Kolsrud om hjelpemiddelformidling  
September  2009   Nye kommunikasjonskanaler
Forbundsleder Mette Kolsrud om NETFs kommunikasjonskanaler  
Juli  2009   Rett behandling – på rett sted - til  rett tid…?
Forbundsleder Mette Kolsrud om samhandlingsreformen  
Mai  2009   Effekt av ergoterapi
Forbundsleder Mette Kolsrud: Kunnskapsoppsummering over forskning  
Mars  2009 «Når passer det?»
Forbundsleder Mette Kolsrud: Om Likelønn, pensjon og tariff 2009  
Januar  2009   «Kunnskapsbasert ergoterapi for  befolkning og samfunn
Forbundsleder Mette Kolsrud: Om NETFs arbeid med å fremme kunnskapsbasert  praksis  
2008  
November  2008 «Samhandlingsreformen – et positivt grep»
Forbundsleder Mette Kolsrud: Om den forestående samhandlingsreformen.  
Oktober  2008   «Nytt på nett
Forbundsleder Mette Kolsrud: Om nye funksjoner og muligheter på NETFs nye  nettside.  
August  2008   «NAV trenger hjelp»
Forbundsleder Mette Kolsrud: Inviterer Tor Saglie til dialog. NAV trenger  ergoterapeuters kompetanse.  
Juni  2008   «Å være i streik»
Forbundsleder Mette Kolsrud: Hva en streik betyr for organisasjonen?  
Mai  2008   «Å være underveis»
Nestleder Liv Berit Pilskog: NETF gjennom ulike faser og prosesser det siste  året
Mars  2008 «En meningsfull hverdag er  viktigere enn symptomlindring!»
Hetland Mong: Om yrket og mulighetene som ergoterapeut.  
Februar  2008 «Ergoterapeutene kvesser  knivene!
Hetland Mong: Om tariffoppgjøret.  
Januar  2008   «Facts on the table»
Hetland Mong: Om etikk og kunnskapsbasert praksis.
2007  
November  2007 Aktivitet og deltagelse
(I anledning landsmøte 2007)  
September  2007   Ergoterapeuten 50 år
(I anledning tidsskriftets jubileum)  
August  2007   Å møte NETF
(Om å møte NETF – og nyutdannede ergoterapeuter)  
Juni  2007 God sommer!
(I anledning sommerferien)  
Mai  2007 Mellomoppgjøret 2007
(Om resultatet av året tariffoppgjør)
Mars  2007   Likelønn – eller fortsatt  lønnsdiskriminering
(I anledning kvinnedagen og tariffoppgjøret)  
Februar  2007 Manfoldig og tydelig
(Om forberedelsene til landsmøtet)  
Januar  2007 Samfunnsmoral og yrkesetikk
(Mest om ergoterapeutenes samfunnskontrakt)
2006  
November  2006 Ny velferdsreform
(Karin Olsen Vikses første leder. Mest om St.m. nr. 9 (2006-2007) Arbeid,  velferd og inkludering)  
September  2006   Takk for meg!
(Forbundsleder Karin M. Liabø takker for seg)  
August  2006   Internasjonal forankring
(Om WFOTs rådsmøte og fagkongress 2006)  
Juni  2006 Arbeid og rekreasjon
(En sommerhilsen - mest om resultatet av lønnsoppgjøret)  
Mai  2006 Lønna vår
(Om hovedtariffoppgjøret 2006)  
Mars  2006   Aktiv aldring som  samfunnsstrategi
(Om å møte «eldrebølgen» i bredden)  
Februar  2006 Økt satsing på  funksjonsfremmende tiltak og rehabilitering
(Om behovet for en bredere nasjonal plan for rehabilitering)  
Januar  2006   Flere ergoterapeuter!
(Om arbeidsmarked og studiekapasitet)