Forbundets lederartikkel. Ergoterapeuten nummer 6 desember 2013

Forbundets leder til fagbladet Ergoterapeuten nummer 6, desember2013 skrevet av nestleder Nils Erik Ness.

Du spør om det som erviktig for meg, du!

Dette året har vi løftet spørsmålet Hva er viktig for deg nå? Og mer spesifikt: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? Dette er innledningsspørsmålet i hverdagsrehabilitering, der COPM er det sentrale redskapet.

Hverdagsrehabilitering har fått et voldsomt gehør i Norge. 40 kommuner gjør nå praktiske erfaringer, like mange planlegger oppstart med det første,og enda flere har fattet interesse. Det var et klokt vedtak av Representantskapsmøteti 2011 og 2012 å spisse handlingsplanen med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Ergoterapeutene er nå med og endrer tankesettet i kommunehelsetjenesten! Å spørre om hva som er viktige aktiviteter, gir mer helsefremmende og ressursutløsende svar enn å spørre om hva en skal ha hjelp til, eller hva som er problemet.

I november var Representantskapsmøtetpå nytt samlet og vedtok handlingsplan for neste år. Det ble vedtatt at for 2014 skal Ergoterapeutene ha rehabilitering som satsningsområde, nærmere spesifisert: Synliggjøre ergoterapeuters rolle i rehabilitering med vekt på aktivitetsutføring og hverdagsmestring.

I 2014 må vi fortsatt stille spørsmålet innen flere fagområder: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? Jeg har tro på at det i årene framover vil skje en kulturendring i helsetjenesten. Kall det gjerne et paradigmeskifte, der spørsmålet «Hva er viktig for deg nå?» vil legge grunnlaget for tjenestetilbudet til den enkelte.

Vi har allerede startet med å publisere en felles plattform om Habilitering og rehabilitering i kommunene sammen med FFO, Unge funksjonshemmede og Norsk Fysioterapeutforbund. I denne plattformen er det grunnleggende spørsmålet nettopp «Hva er viktig i livet ditt nå?»

Utgangspunktet må alltid være deltakelse – ikke avgrenset til brukermedvirkning eller brukersentrering! Og her kan ergoterapeuter bidra med kjernekompetanser. Våre kompetanser er ikke kompenserende passive tjenester.

Vi tar utgangspunkt i den enkeltes egne valg om aktivitet og deltakelse, og samarbeider om hva som kan gjøres i samspillet mellom personen, aktiviteten og omgivelsene. I dette nummeret annonseres en rekke kurs som vektlegger aktivitetsutføring og hverdagsmestring innen ulike fagområder, med temaer som psykisk helsearbeid og recovery, oppgaverelatert trening for barn, kunnskapsbasert ADL, velferdsteknologi, arbeidsdeltakelse, COPM og demensarbeid osv. Sett av datoene og meld deg på!

Som barneergoterapeut ihjertet er det med stolthet at dette nummeret av Ergoterapeuten har barn ogunge som tema – også med vekt på aktivitetsutføring og hverdagsmestring.

Dette gir minner flere tiår tilbake om en ung mann på 19 år, som kom til meg forvurdering etter en håndskade. Jeg stilte vanlige spørsmål om hverdagslivet, som ergoterapeuter gjør: Hva han drev på med en vanlig hverdag? I fritida? Hans interesser? Hva han var god til? Hva som motiverte av aktiviteter? Jeg husker godt han fortalte om sin interesse for jakt sammen med venner, hans dyktighet iå mekke biler og motorsykler, og hans glede over å kunne leke med sin lille sønn. Han fortalte villig om aktivitetene i livet sitt, noe som ga meg nødvendig informasjon om videre innsats. Til slutt sa ungdommen: «Jeg har gjort flere undersøkelser av håndskadene mine; men du spør jo om det som er viktig for meg, du!»

La oss fortsette å stille det samme spørsmålet uansett hvor vi jobber som ergoterapeuter: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Godt aktivt og deltagende 2014 for alle!

Nils Erik Ness
Nestleder

Print