Vi mener - Ergoterapeutenes standpunkt

Ergoterapeuters kompetanse møter stadig flere av samfunnets utfordringer. Utgangspunktet er arbeidet med aktivitetsutføring og hverdagsmestring der vi stiller spørsmålene:

  • Hva er viktige aktiviteter for deg?
  • Hvordan vil du delta i samfunn og hverdagsliv?

Disse spørsmålene utløser ressurser hos den enkelte og i samfunnet og støtter opp om en bærekraftig helse- og velferdstjeneste.

Bruk og del

Ergoterapeutene legger vinn på å være tydelige og klare om hva vi mener og hva vi vil, og vi deler gjerne. Her finner du en oversikt over forbundets standpunkt.