Styringsdokumenter

Hvor skal vi og hvordan skal vi komme ditt. Våre mål og vår virksomhet beskrives i ulike dokumenter.

Ergoterapeutenes program og vedtekter blir vedtatt på organisasjonens landsmøte som avholdes hvert tredje år.

Norsk Ergoterapeutforbunds 25. landsmøte ble arrangert i Trondheim 8.-10. november 2017, og vedtok nytt program og nye vedtekter.