Lokallag

Hver skole har et lokallag, som jobber for ergoterapistudentene ved sin skole. Lokallaget er der for studentene!

Dersom det er saker du vil at vi skal ta opp ved skolen du går på eller i landsstyret, er det bare å ta kontakt med oss, enten på mail eller via en representant for Ergoterapistudentene på skolen.

Styret til lokallagene arbeider ut ifra målprogrammet, som er utarbeidet av Landsstyret. Dette innebærer blandt annet at Ergoterapistudentene arrangerer kurs, bokcafe`, fellesaktiviteter, gir støtte utenlandspraksis og arbeider for å fremme studiekvaliteten. Ergoterapistudentene er også pådriver for arrangering av Ergoterapiens Dag, som gjennomføres av studenter hvert år.

Ergoterapistudentenes lokallag