Kontaktinformasjon

Landsstyret i Ergoterapistudentene 2016  

Leder
Navn: David W. Osen

Epost: leder@ergoterapistudentene.no
Telefon: 948 68 337

Nestleder
Navn: Caroline Hansen
Epost: caroline_h.22@hotmail.com
Telefon: 90849243

Internasjonal kontakt
Navn: Ingrid Kvinge Tande - Sandnes
Epost: ingridktande@gmail.com
Telefon: 478 37 031

Styremedlem

Navn: Elise Sofie Høyland - Sandnes
Epost: elisesofie88@gmail.com
Telefon: 993 14 880

Ergoterapeuten-kontakt

Navn: Marlin Alvestad Seland - Bergen
Epost: Malin_a_seland@hotmail.com
Telefon: 941 88 373

Sekretær

Navn: Elise Brenne - Gjøvik
Epost: elisebsolli@gmail.com
Telefon: 902 83 799

IT- Sjef

Navn: Marte Walberg Røed - Gjøvik
Epost: marterooed@gmail.com
Telefon: 40479903

Ergoterapeuten-kontakt

Navn: Simen Sjølie - Oslo
Epost: simen.sjoelie@gmail.com
Telefon: 900 47 897

UNIO-Kontakt

Navn: Sofie Steffensen Hjelseng - Oslo
Epost: sofiehjelseng@gmail.com
Telefon: 994 96 966

Styremedlem

Navn: Carina Charlotte Jensen - Tromsø
Epost: carina_jensen@live.no
Telefon: 91596161

Økonomiansvarlig

Navn: Stefania Danielsdottir
Epost: stebba.dan@gmail.com
Telefon: 915 63 365

Lik siden vår på Facebook: https://www.facebook.com/ErgoStudentene