Kontaktinformasjon

Landsstyret i Ergoterapistudentene 2018

Lik siden vår på Facebook: https://www.facebook.com/ErgoStudentene

Frida  Søbstad-Eide Leder leder@ergoterapistudentene.org 45225713
Hanna  Friis Hausken Nestleder Hannasia@hotmail.com 97525284
Lars Armann Isachsen Kasserer Larsarmann@gmail.com 93034793
Caroline  Mostue Sekretær Carolinemostue@hotmail.com 92079343
Frida Julianne Johansen Sekretær Fridajulianne@live.no 94397204
Nils  Ottar Talle Styremedlem nils.ottar.talle@gmail.com 91133926
Amalie Leitvoll Webansvarlig amalieleitvoll@hotmail.com 41484872
Beate  Gulliksen Styremedlem beate.gulliksen@hotmail.com 97731155
Vegard Bråtveit Styremedlem vegard1993@live.com 46920586
Henning  Evenshaug Styremedlem heven_s@hotmail.com 93095059