Tariffoppgjørene i 2018

Her finner du generell informasjon om tariffopggjørene i 2018.

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det vil si at vi forhandler om alle bestemmelsene i hovedtariffavtalene og overenskomstene.

Informasjon om de ulike tariffområdene finner du her:

Kommunene, KS-området Staten
Spekter-området, Sykehusene Oslo kommune
Virke

Lønnsoppgjørene tar til denne uka. Staten først ute

Vårens lønnsoppgjør tar til denne uka. Staten var først ute. Les mer...

Vi krever lønn som reflekterer utdanning, kompetanse og ansvar

Ergoterapeutene har fremmet sine krav til lønnsoppgjøret, som nå skal harmoneres med de øvrige Unio-forbundene. Les mer...

Spørsmål og svar om pensjon

Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon genererer mange spørsmål. Her finner du mange svar. Les mer...

Pensjonsforhandlingene kom i mål

Unio og de andre hovedorganisasjonene kom i mål med pensjonsforhandlingene med staten i dag. Les mer...

TBU: Liten oppgang i kjøpekrafta

I de største forhandlingsområdene har Teknisk beregningsutvalg (TBU) foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2016 til 2017 til... Les mer...

Lønnsundersøkelsen: Tjener du mer eller mindre enn snittet?

Lønnsundersøkelsen 2017 er nå klare. Sjekk hvordan du ligger an, oppfordrer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt. Les mer...

Lønnsundersøkelsen: Tjener du mer eller mindre enn snittet?

Lønnsundersøkelsen 2017 er nå klare. Sjekk hvordan du ligger an, oppfordrer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt. Les mer...

2018 Virke

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2018 i Virke-området. Dette er et tariffområde i privat sektor.

2018 Spekter

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2018 ved sykehusene, spesialisthelsetjenesten og Spekter-området for øvrig.

2018 Kommunene

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2018 i kommunene (KS-området).