Virke (HSH)

Nærmere informasjon om lønns- og arbeidsforhold i Virke-virksomheter:

Medlemmer

Ergoterapeutenes medlemmer i tariffområdet Virke er blant annet tilsatt på private sykehus og sykehjem, i opptreningsinstitusjoner, høgskoler og barnehager.

Lønn

Lønnen fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. På sentralt nivå er det fremforhandlet en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Det vil si at man ved lokale forhandlinger står fritt til å fremforhandle høyere satser for enkelte medarbeidere og grupper av medarbeidere. Partene lokalt skal samarbeide om å utarbeide en overordnet langsiktig lønnspolitikk for virksomheten basert på virksomhetens mål.

Virke

Hovedorganisasjonen Virke het frem til november 2011 HSH.