Vet du nok om pensjonen din?

Pensjonsreformen innebærer nye pensjonsregler. Kunnskapen om pensjonsreformen er lav, viser flere undersøkelser. Lurer du på hvordan reformen påvirker deg, tilbyr Nav, KLP og SPK informasjon om pensjonsreformen og ulike ordninger de har ansvar for.

I pensjonsforliket i Stortinget fra 2005 ble det slått fast at ”tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres”. Dette la Unio, LO, YS og Akademikerne til grunn da pensjonskravene ble fremmet i tariffoppgjøret våren 2009. I tariffoppgjøret 2009 fikk Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene som kjent gjennomslag for å videreføre offentlig tjenestepensjon som bruttordning. Dette sikrer 66 prosent av sluttlønn i pensjon når du er 67 år og har 30 års opptjeningstid.

Mer informasjon om reformen finner du her (åpnes i nytt vindu):