Hvordan kan medlemmer og tillitsvalgte arbeide for en høyere og mer rettferdig lønn?

Kravskjema

En forholdsvis stor andel av den disponible rammen i lønnsoppgjørene blir satt av til lokale lønnsforhandlinger. De lokale forhandlingene blir derfor viktig for å sikre en god lønnsutvikling.

Heftet "Lokale forhandlinger"

Ergoterapeutene har laget et hefte som skal være til hjelp i forhandlingsarbeidet.

Hva er lokal lønnspolitikk?

Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner. Hefte (pdf) utarbeidet i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbund

Kravskjema

Et skjema til bruk for medlem som skal sende krav til tillitsvalgt, får du lasta ned ved å trykke på skjemaet ovenfor.