Ergoterapeutenes lønnsundersøkelse

Ergoterapeutene gjennomfører årlige lønnsundersøkelser. Til direkte nytte for deg som medlem og våre tillitsvalgte, samt forbundet for øvrig.

Meld deg inn i forbundet!

Det er viktig at undersøkelsen kun er tilgjengelig for medlemmer og må ikke deles med andre.

Bruk av undersøkelsen

Undersøkelsen viser at medlemmer jevnt over har høyere lønn enn den tariffestede minstelønna. Du kan bruke lønnsundersøkelsen til å sammenligne din lønn med andre ergoterapeuter med samme kompetanse og erfaring som deg selv. Et nyttig verktøy både ved jobbskifte og lønnsforhandlinger.

Det lønner seg å forhandle lønn. Lønnsundersøkelsen for 2015 viste at 40 % av medlemmene forhandlet om lønn sist de skiftet jobb. 2/3 av dem som forhandlet fikk høyere lønn.  

Årlig undersøkelse

Ved at dette er en årlig undersøkelse kan vi systematisk følge medlemmenes lønnsutvikling over tid.  Det samme gjelder for det enkelte medlem og ulike medlemsgrupper.

Den første undersøkelsen i denne form ble gjennomført i desember 2013. Siden har det vært gjennomført undersøkelser for 2014 og 2015.

Vi er interessert i innspill dersom det er informasjon du savner i lønnsundersøkelsen.