lønn og arbeidsforhold

Hvilken lønn skal jeg ha og hvilke rettigheter og plikter har jeg for øvrig som ergoterapeut? Dette er spørsmål som vi i Ergoterapeutene hjelper deg å finne svar på. Kontakt din tillitsvalgt, forbundskontoret eller sjekk ut disse punktene:

Dine lønns og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår varierer mellom de enkelte tariffområdene. Først må du altså avklare hvilket tariffområde stillingen din tilhører (nytt vindu).

Innenfor hvert tariffområde reguleres lønns- og arbeidsvilkår av tariffavtaler eller overenskomster. Disse legger rammene for hva du kan avtale i din egen arbeidsavtale.

I de fleste tariffområdene eksisterer det minstelønnssatser. Ved ansettelse og forhandlinger kan man avtale høyere avlønning enn disse satsene, men ikke lavere.

På hjemmesiden vår finner du en lang rekke artikler om ulike, aktuelle tema (nytt vindu).

Din tillitsvalgt

Ved de fleste virksomheter finnes det lokale avtaler og lignende som vil være av betydning for dine lønns- og arbeidsforhold. Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få nærmere informasjon om disse og hvordna lover og avtaler skal forstås.

Er du usikker på hvem som er din tillitsvalgte kan du kontakte forbundskontoret på post@ergoterapeutene.org eller 22 05 99 00.