Nye komiteer og råd klar til å ta i mot din spesialistsøknad

Forbundsstyret har nettopp valgt nye spesialistkomiteer og råd. De er klare til å ta i mot din søknad.

Utsnitt av forsiden av "Ergoterapeutenes spesialistordning"

Det legges ned et stort frivillig arbeid i behandling og godkjenning av ergoterapeuters spesialistkompetanse.Forbundsstyret oppnevne nye spesialistkomiteer og råd for Landsmøteperioden 2017–2020 sist uke. Her finner du en oversikt over de medlemmene som skal bidra  bidra i dette viktige arbeidet de neste tre årene.

Informasjon om vår spesialistordning på ergoterapeutene.org/spesialist

Føy deg inn i den eksklusive rekken av ergoterapispesialister!

Til nå er det 135 medlemmer som er godkjent som ergoterapispesialister, og vi ønsker flere.

Mange arbeidsgivere innser at arbeidstakere med høy kompetanse er en forutsetning for å utvikle tjenester med høy kvalitet. Derfor er det viktig at våre medlemmer svarer på denne utfordringen vedå dyktiggjøre seg enda mer i faget.
Arbeidstakere med høye kompetanse har ikke bare et fortrinn når de konkurrerer om ledige stillinger, men har også et godt argument i lønnsforhandlinger. Er du allerede spesialist, husk å fornye din godkjenning før den går ut.

Oversikt over godkjente spesialister

Ergoterapeutenes spesialistordning

I Ergoterapeutenes spesialistordning er det lagt vekt på at spesialistordningene skal være likeverdige med de sammenlignbare profesjonenes ordninger. Det kreves nå utdanning på masternivå, med ergoterapifaglig eller relevant tverrfaglig master med 120 studiepoeng.

Fem av de som ble godkjent i år søkte på grunnlag av sin master, mens fire søkte etter overgangsordningen.

Les mer om spesialistordninga i artikkelen fra desembernummeret av Ergoterapeuten (nytt vindu)

Tre år til med overgangsordning

Frem til 2020 kan du også søke spesialistgodkjenning etter de gamle kriteriene, uten å ha en master i bunn.

Spørsmål om godkjenningsordningene våre kan rettes til seniorrådgiver Anita Engeset på forbundskontoret.

Print