Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du artikler publisert under Aktuelt på forsiden.

Trykk Les mer for å få med deg hele artikkelen.

Hvordan komme i gang med fagutvikling eller forskning?

Møt Ingvild Kjeken til nettlunsj der hun blant annet vil besvare dette spørsmålet. Les mer...

Bedre hjelpemiddelordning og flere ergoterapeuter

Stortinget har vedtatt en bedre hjelpemiddelordning og vil at kommunene skal ansette flere ergoterapeuter. Les mer...

Lønnsundersøkelsen: Tjener du mer eller mindre enn snittet?

Lønnsundersøkelsen 2017 er nå klare. Sjekk hvordan du ligger an, oppfordrer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt. Les mer...

Compendia - Hjelp til selvhjelp for alle medlemmer

Våre medlemmer har gratis tilgang til Compendia Personal. Skrevet av eksperter for oss som ikke er det. Les mer...

2017 ble et nytt år med medlemsvekst

I 2017 ble vi 16 flere medlemmer, og er til sammen 4075 medlemmer, men vi skulle vært flere. Les mer...

Vi ønsker deg god jul og et godt, aktivt, nytt år

Les julehilsenen fra forbundet og se videohilsenen fra forbundslederen. Vi har stengt i romjula, men kan kontaktes. Les mer...

Ergoterapi på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten

I en høring påpeker Ergoterapeutene behovet for ergoterapi på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Les mer...

Regjeringen med strategi for hjernehelse

Denne uka har Bent Høie lagt frem Nasjonal hjernehelsestrategi. Vi har også uttalt oss om Pakkeforløp, hjerneslag. Les mer...

400 tusen kroner til forskning og utvikling

Forbundsstyret har satt av midler til forskning og fagutvikling. Søknadsfrist 1. september. Les mer...

Klart Stortings-nei til å overføre hjelpemiddel-formidling til kommunene

I denne saken har Ergoterapeutene bidratt til å sikre alles rett til aktivitet og deltakelse. Les mer...

Strategiske valg inn i en ny landsmøteperiode.

Vi har trukket pusten etter landsmøtet, og startet et målrettet arbeid for fag, yrke og samfunn. Les mer...

Lønn som fortjent?

Neppe. For å oppnå høyere lønn er det viktig at medlemmer og forbund vet hvordan kompetanse lønnes. Delta i Lønnsundersøkelsen... Les mer...

Vi krever tillitsvalgt i alle kommuner

Hovedavtalen skal forhandles før jul, og vi krever tillitsvalgt uansett antall medlemmer i kommunen. Les mer...

Aud Raastad og Liv Hopen utnevnt til æresmedlemmer

Landsmøtet i Trondheim utnevnte de to svært erfarne ergoterapeutene til æresmedlemmer. Vi gratulerer! Les mer...

Nils Erik Ness gjenvalgt som forbundsleder

Nils Erik Ness ble gjenvalgt som forbundsleder på landsmøtet i dag, og fikk med seg et svært kompetent styre. Foto: Fredrik Im... Les mer...

Følg landsmøtet direkte

Selv om du ikke deltar på landsmøtet, kan du følge det direkte. Les mer...

Tillitsvalgtprisen til Anita Rosmæl

Under kongressmiddagen i Trondheim fikk Anita Therese Rosmæl tildelt Tillitsvalgtprisen. Les mer...

Kjernekompetanser i ergoterapi presentert i dag

På Fagkongressen i dag, ble "Ergoterapeuters kjernekompetanser" og nye yrkesetiske retningslinjer presentert. Les mer...

Erganeprisen til fire ergoterapeuter fra Sunnaas

Erganeprisen ble i dag utdelt til fire ergoterapeuter fra Sunnaas, for deres arbeid med VR, robotikk og spillteknologi. Les mer...

Den sjette fagkongress i ergoterapi sparket i gang i dag

600, en åttendedel av landets ergoterapeuter, er samlet når Fagkongress i ergoterapi nå er i gang. Les mer...

To vant gratisbillett på Fagkongressen

Et nytt medlem og en rekrutterer har vunnet gratis deltakeravgift til Fagkongressen neste uke. Les mer...

Delta på landsmøtet der du er

Onsdag starter Ergoterapeutenes landsmøte. Du kan delta selv om du ikke skal til Trondheim. Les mer...

Bred front mot kutt i heistilskudd

Ergoterapeutene og en rekke andre organisasjoner protesterer mot kutt i støtten til etterinstallering av heis. Les mer...

På Stortinget for rekrutteringstilskudd, hjelpemidler og rehabilitering

Denne uka deltar vi i tre høringer på Stortinget om neste års statsbudsjett. Se dem på nett. Les våre innspill. Les mer...

Fortsatt mulig å markere Ergoterapiens dag

Ikke kommet i gang med planlegginga. Det er fortsatt mulig å markere dagen fredag. Les mer...

Tildeling av årets FoU-midler

Det var avsatt kr 400 tusen til forsknings- og utviklingsmidler (FOU) i 2017. Fem prosjekter har fått støtte. Les mer...

Regjeringen rokker med hjelpemiddelordningen

Regjeringens forslag til statsbudsjett rokker med hjelpemiddelordningen. Les mer...

Statsbudsjettet uten rekrutteringstilskudd for ergoterapeuter

Behovet for ergoterapeuter er stort. Det er skuffende at regjeringa ikke foreslår rekrutteringstilskudd, sier forbundsleder Ni... Les mer...

Velkommen til landsmøte og Landsmøtekonferansen

8.-10. november arrangerer vi landsmøte i Trondheim. Skal du ikke dit, kan du likevel følge med på nett. Les mer...

Våre høringssvar. Pakkeforløp, psykisk helse

Arbeid med pakkeforløp for spesialisthelsetjenestens arbeid med psykiskhelse og rus er i gang. Les våre høringssvar. Les mer...