Hvordan skal jeg markedsføre tjenestene mine?

Hvordan skal jeg få aktuelle oppdragsgivere til å vite at jeg finnes og hvordan skal jeg få dem til å kjøpe tjenestene mine? Her er aktiv markedsføring svaret.

Markedsføring av kunnskapsbedrifter

Ahrnell og Nicou (1991) sier at når en skal tenke markedsføring av kunnskapsbedriften må en forlate alle tradisjonelle tanker om markedsføring. For å få troverdighet som en kunnskapsleverandør må en ikke fremtre som en "selger" men som en "lærer". Å gi eksempler på sin kompetanse og skape tillit til sin dyktighet er det viktigste. De presenterer noen "K-er" som er viktige ved markedsføring av kunnskapsbedrifter.

 • Kunnskapsspredning
  Fordi kunnskapsbedriften ofte har velutdannede og krevende oppdragsgivere som ikke så lett lar seg påvirke, vinner en respekt og tillit gjennom å spre kunnskap og ved å opptre som ekspert på området.
 • Kontaktnett
  Det kreves tillit når en kjøper abstrakte tjenester, og oppdrag kommer ofte i stand etter en anbefaling fra noen som oppdragsgiver stoler på. Gjennom et bevisst valgt kontaktnett kan tilbudet ditt bli anbefalt av sentrale personer. Her er alle kontakter viktige, også de du har på fritiden.
 • Kommunikasjon
  Du må fortelle dine potensielle oppdragsgivere hva du tilbyr. Denne kommunikasjonen bør skje gjennom personlige møter og gjennom troverdig og saklig informasjon(skriftlig). Ferdigtrykte salgsbrosjyrer blir lett for upersonlige. Du bør formidle kunnskap, og knytte dette sammen med muligheter til å få bistand fra deg.

  Formen kan være en brosjyre eller en informasjonsavis med nyheter om det aktuelle faglige området. I en nyhetsavis kan du presentere forskning på området, nytt lovverk eller et intervju med deg selv om aktuelle tema eller om tilbudet du gir. En slik avis trenger ikke å være mer enn et A4-ark. Brosjyre eller infoavis sendes til aktuelle oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

 • Konkretisering
  Fordi tilbudet er abstrakt, må du gi oppdragsgiver konkrete holdepunkter som viser hva bedriften kan bistå med, og hvordan det kan skje (beskrivelse av tilbud). Prøv å gi tilbudet korte navn, gjerne i ett ord slik at det er lett å huske hva det var. Du kan også gi kombinerte tilbudspakker beregnet på ulike målgrupper.
 • Kundevalg
  Du bør selv velge dine oppdragsgivere og ikke vente på å bli valgt. Det gjelder å være proaktiv og initiativrik, men ikke pågående. Dette kan være vanskelig i faser der en trenger penger og oppdrag, men etter hvert som du er etablert bør du velge de oppdragsgivere som bidrar til at tilbudet formes i den retning du ønsker.
 • Kundekunnskap
  For å kunne skape et tilbud som virkelig er tilpasset oppdragsgiverne, bør du ha inngående kunnskap om de ulike oppdragsgivernes behov. Du anbefales derfor å velge et område du har solid kompetanse på fra tidligere.Det er viktig å spre kunnskap om tilbudet du vil gi. Vi har en tendens til å anerkjenne det vi tidligere har hørt om, mens det som er totalt ukjent møtes med skepsis. Når nye oppdragsgivere har hørt firmanavnet før, er de ofte positive selv om de ikke husker hvor eller hva det er de har hørt om firmaet.
 • Å skape tillit til din kompetanse
  Når du skal presentere deg for omverden er det viktig at det skapes troverdighet omkring din formelle og reelle kompetanse. Mange benytter et medlemskap i en lukket forening som for eksempel Ergoterapeutene, til å gi signaler om kompetanse. Da forteller du samtidig at du er offentlig godkjent ergoterapeut, fordi dette er inngangsbilletten til medlemsskap i Ergoterapeutene. Dette synliggjør du med bokstavene MErgoterapeutene etter din tittel, en forkortelse for "medlem av Norsk Ergoterapeutforbund".

  Andre måter du kan vise kompetanseprofil på er å vise til erfaring innen aktuelt område, for eksempel ved å skrive "7 års erfaring med tilrettelegging av boliger for funksjonshemmede".

  En spesialistgodkjenning gir en god dokumentasjon på real- og formalkompetansen du besitter. Du viser til godkjenningen ved å knytte spesialistbetegnelsen til din signatur f.eks. Ergoterapispesialist i arbeidshelse. Les mer om spesialistordningen
  Har du formelle grader fra høgskole/universitet bør slike også benyttes, for eksempel ergoterapeut/cand.mag. eller ergoterapeut/cand.san (master i helsevitenskap).

Print