Hvordan etablere egen virksomhet?

Skjema, etablere egen virksomhet

Hvordan skal jeg gå fram for å etablere egen virksomhet?

Næringsvirksomhet registreres i foretaksregisteret i Brønnøysund. Vi har ulike selskapsformer som en kan velge mellom som enkeltmannsforetak, ansvarlig selskap(ANS/DA), aksjeselskap (AS) eller andre former som kommandittselskap (KS), samvirke eller stiftelser/ideelle foreninger.

For ergoterapeuter vil trolig enkeltmannsforetak være det mest aktuelle, selv om noen også har stiftet et aksjeselskap. Aksjeselskap bør velges der det er snakk om stor økonomisk risiko f.eks. om du skulle starte et hjelpemiddelfirma. Ettersom enkeltmannsforetak er mest aktuelt er det den selskapsformen vi konsentrerer oss om her.

Enkeltmannsforetak kan velges når det kun er en eier. Vedkommende må være myndig og forretningsadressen skal være i Norge. I et enkeltmannsforetak er selskapsøkonomien i praksis en forlengelse av din privatøkonomi. Du selv hefter for selskapets gjeld med din private formue. Det vil si at du må dekke evt. regninger med egne midler om nødvendig.

Et enkeltmannsforetak er den enkleste selskapsformen å etablere, og å drive. I et enkeltmannsforetak har du plikt til å føre regnskap, men ikke plikt til å ha revisor hvis du ikke har en omsetning på over fem millioner kroner eller mer enn fem ansatte. Når det gjelder valg av navn må dette inneholde eierens slektsnavn, men en kan bruke kun deler av navnet i den daglige drift. En står svært fritt når en driver enmannsforetak. Det er lite som er regulert i forhold til for eksempel et aksjeselskap.

Det er ulike regler knyttet til registrering av enkeltmannsforetak i foretaksregisteret i Brønnøysund. Registreringen foretas på et eget skjema. Skjemaet er enkelt og greit å fylle ut, og det anbefales å registrere seg, enten reglene tilsier dette eller ikke. Det koster ingenting å registrere et slikt foretak, og en vil i mange sammenhenger trenge firmautskriften og foretaksnummeret en får fra Brønnøysund. Du kan laste ned forenklet skjema for registrering av enkeltmannsforetak her.

Print