Hvordan er markedet for tjenestene dine?

Illustrasjon, markedsføring

Kunnskap om det markedet du skal inn i blir også viktig. Hvem er kundene og hvilke tjenester etterspør de? Er de villige til å betale for tjenestene? Hvor mye? Dette kan vi gjerne kalle en markedsanalyse.

Mange er på forhånd aktør innen fagfeltet og har dermed en god oversikt over "sitt marked". Dette er en fordel, og gjør det lettere å foreta en realistisk vurdering av markedet for de tjenester du vil tilby.

Viktige vurderingsmomenter er hvor stor gruppen av oppdragsgivere er, og hvor god betalingsevne eller -vilje de har. Et annet viktig element er hvor mange konkurrenter du får innen det valgte felt.

Som oftest vil det være behov for å gjøre noen undersøkelser av markedet før du går i gang. Telefoner eller utsending av spørreskjemaer til aktuelle oppdragsgivere kan være en måte å få informasjon om det vil være aktuelt for dem å kjøpe dine tjenester. Dette kjenner vi igjen som en markedsundersøkelse.

Print