Hvem kan gi meg råd?

Etablerer-brosjyre

I en etableringsprosess er det lurt å søke råd, både hos andre med erfaring, men også hos profesjonelle rådgivere i feltet. Her er en presentasjon av noen av de hjelperne du vil trenge i starten.

Narviktelefonene

Disse tjenestene er et samarbeid mellom Nærings- og Handelsdepartementet og Vinn. I Norge er det tverrpolitisk enighet om at en ønsker å stimulere til etablering av næringsvirksomhet, og derfor er det bygd ut tjenester slik at det skal være lettere for den enkelte etablerer. Narvikstelefonene er en slik satsning. Her får du gratis hjelp og råd, og de sender deg de brosjyrer og skjemaer du måtte trenge.

Telefon: 80 03 38 40
E-post: narviktelefonene@vinn.no
Internett-adresse: www.bedin.no/cwpages/OmNarviktelefonene.shtml (siden åpnes i eget vindu)

Brønnøysundregistrene

I Brønnøysund organiseres det mange forskjellige registre for næringsvirksomhet. Foretaksregisteret er en av disse. Det er her du registrerer deg hvis du ønsker åstarte næringsvirksomhet. Hit kan du ringe for å få skjemaet som skal fylles ut. Du kan også få dette registreringsskjemaet ved henvendelse til Narvikstelefonene.

Telefon: 75 00 75 00
Internett-adresse: www.brreg.no (siden åpnes i eget vindu)

VINN

Vinn driver flere relevante rådgivningstjenester for etablerere. De har Bedin (se Internett-adresse under) som er et nettsted med masse informasjon om næringsvirksomhet. Her kan du få mer informasjon om formell etablering, valg av selskapsform, skatter og avgifter osv. Vinn gir også et tilbud om å skaffe deg oversikt over offentlig finansiering til etablering eller utvidelse av din bedrift gjennom å søke i en database.
Du definerer hvilken virksomhet du skal etablere og de søker etter informasjon og lager en rapport for deg. Kostnadene for en slik rapport er kr. 550 inklusive porto. Du bør forsøke å få forhåndsinformasjon om et slikt søk er relevant ut fra det du skal drive med.

Telefon: 76 96 72 00
E-post: firmapost@vinn.no
Internett-adresse: www.vinn.no og www.bedin.no (sidene åpnes i egne vinduer)

Bedriftenes rådgivningstjenste i Norge

I mange fylker finnes det en næringstjeneste som gir råd og som også tilbyr kurs for etablerere. Disse er også et ledd i Næringsdepartementets opplegg for etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter. De har tjenester til markedspris, så det er viktig å klargjøre kostnader knyttet til tilbudene. Narvikstelefonene kan hjelpe deg med mer informasjon.

Fylkeskommunens næringsutviklingstilbud

Både fylkeskommunene og kommunene driver med stimulering av næringsvirksomhet. En del har kurs for etablerere, noen for kvinnelige etablerere og noen har laget et nettverk der næringsdrivende kommer sammen for å utveksle ideer og erfaringer. Ta kontakt med administrasjonen i ditt fylke og i din kommune for mer informasjon.

Print