Hva er din forretningsidé?

Illustrasjon, forretningsplan

Hvilke områder har du som ergoterapeut kompetanse til å starte privat praksis innen? Mangfoldet er stort og mulighetene mange. Ergoterapeuter finnens innenfor et mangfold av kompetanseområder og tjenester tilbys til et stort spekter av målgrupper. Du må utvikle din forretningsidé i skjæringspunktet mellom din kompetanse og markedets behov.

Utslagsgivende for hvilket felt du bør velge, er altså den kompetanseprofil du har. Å starte med et for deg nytt fagområde samtidig som du skal etablere en ny virksomhet kan være vanskelig. Om du vil lykkes med å få tilstrekkelig med oppdrag vil avhenge av din troverdighet som fagperson. Det kan være å avgrense kompetansefeltet du satser på, for derved å sikre høy og oppdatert kompetanse.

Kunnskap om det markedet du skal inn i blir også viktig. Hvem er kundene og hvilke tjenester etterspør de? Er de villige til å betale for tjenestene? Hvor mye?

Print