Aktuelle lover og forskrifter for privatpraktiserende ergoterapeuter

Som ergoterapeuter må vi forholde oss til en lang rekke lover og forskrifter. Disse er samlet her.
Som privatpraktiserende ergoterapeut er det noen som har særlig relevans.

Lover og forskrifter med spesiell relevans for privatpraktiserende ergoterapeuter:

  • Personopplysningsloven
  • Helseregister loven
  • Forvaltnings- og bokføringsloven
  • Pasientrettighetsloven
  • Helsepersonelloven
  • Pasientskadeloven
  • Forskrift om pasientjournal – har krav som ligger under flere lover
Print