Etablering av privat praksis - skap din egen drømmejobb

Stadig flere ergoterapeuter tar konsulentoppdrag og flere etablerer eget firma. Vurderer du å lage din egen drømmejobb og trenger å vite mer om hvordan du går frem, finner du mye relevant informasjon her.

Oversikt over arbeidsplassvurderere og konsulenter.

Nedenfor følger en gjennomgang av områder og spørsmål du må kartlegge for å klarlegge grunnlaget for å starte opp som selvstendig næringsdrivende.

Før du går i gang:
Når du er i gang