Ergoterapeutenes veiledergodkjenning 2014

Ergoterapeutenes godkjenning av veiledere skal gi ergoterapeuter som er kvalifisert for å ta oppdrag som veiledere av egen og andre helsefaggrupper rett til å kalle seg: Veileder godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund.

Godkjenningsordningen for veiledere har som mål:

  • Å godkjenne ergoterapeuters kvalifikasjoner som veiledere
  • Å bidra til at ergoterapeuter og øvrige helsearbeidere kan få en god klinisk veiledning som styrker deres yrkesutøvelse og fremmer brukermedvirkning.

På denne siden kan  medlemmer som ønsker oppdrag som veiledere for andre ergoterapeuter og andre helsefaggrupper registrere seg gratis.

Godkjenningen som gis er ikke tidsbegrenset og krever derfor ingen regodkjenning.

Oversikten over godkjente veiledere inneholder ergoterapeuter som enten er godkjente veiledere eller spesialister.